Co je nového?

[ 21. 10. 2012 ] Pozvánka na vícedenní terénní seminář

- zveřejnil: Martin Brtnický

Vložena pozvánka na vícedenní terénní seminář Komponované krajiny, který se uskuteční 2.-4. 11. 2012.

[ 03. 09. 2012 ] Pozvánka na seminář

- zveřejnil: Jiřina Kučerová

Vložena pozvánka na seminář "Význam živočichů pro tvorbu a úrodnost půd", který se uskuteční dne 12. 9. 2012 v Brně.

[ 15. 06. 2012 ] Pozvánka na seminář

- zveřejnil: Jiřina Kučerová

Vložena pozvánka na seminář "Rizikové a kritické prvky v horninovém prostředí: Od ložisek k problémům životního prostředí", který se uskuteční ve dnech 18. - 20. 6. 2012 v Brně.

[ 04. 06. 2012 ] Pozvánka na seminář

- zveřejnil: Jiřina Kučerová

Vložena pozvánka na seminář "Říční krajina ovlivněná člověkem", který se uskuteční dne 14. 06. 2012 v Lednici.

[ 21. 05. 2012 ] WORKSHOP 2012

- zveřejnil: Martin Brtnický

Otevřeno přihlašování.

[ 13. 04. 2012 ] Vědecká konference 26.6. – 28.6. 2012

- zveřejnil: Martin Brtnický

Zpřístupněna sekce konference. Možnost přihlašování na konferenci.

[ 13. 04. 2012 ] Pozvánka na seminář

- zveřejnil: Jiřina Foukalová

Vložena pozvánka na seminář "Dekontaminace půd", který se uskuteční dne 24. 04. 2012 v Brně.
Seminář je pořádán ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Masarykovou univerzitou v Brně

[ 30. 01. 2012 ] Zrušení přednášky Dr. Ložka 1.2. 2012

- zveřejnil: Martin Brtnický

Omlouváme se za komplikace.

[ 25. 09. 2011 ] Workshop 2011

- zveřejnil: Martin Brtnický

Možnost přihlašování na workshop, který se uskuteční v Moravském krasu 19.-21. 10. 2011

[ 13. 05. 2011 ] Vědecká konference 2011

- zveřejnil: Martin Brtnický

Možnost přihlašování na konferenci, která se uskuteční na Božím Daru 28.-30. 6. 2011

[ 05. 04. 2011 ] Pozvánka na seminář

- zveřejnil: Martin Brtnický

Vložena pozvánka na seminář ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ
- SMOG, PM10, REGULACE, který se uskuteční dne 28. 04. 2011 v Ostravě. Seminář je organizován ve spolupráci s Ostravskou univerzitou.

[ 05. 04. 2011 ] Pozvánka na seminář

- zveřejnil: Martin Brtnický

Vložena pozvánka na seminář Problematika udržitelnosti komponovaných krajin na příkladu Lednicko-Valtického areálu, který se uskuteční dne 26. 05. 2011 v Lednici.

[ 25. 03. 2011 ] Pozvánka na seminář

- zveřejnil: Jiřina Foukalová

Vložena pozvánka na seminář "Nepřírodní biotopy a jejich rekultivace", který se uskuteční dne 20. 04. 2011 v Brně.
Seminář je pořádán ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku, o.p.s.

[ 27. 02. 2011 ] Celoroční kurz 2011

- zveřejnil: Martin Brtnický

Byl vypsán druhý ročník celoročního kurzu.
Lze se přihlašovat v sekci Odborný kurz-
www.regeneracekrajin…

[ 02. 11. 2010 ] Pozvánka na seminář

- zveřejnil: Jiřina Foukalová

Vložena pozvánka na seminář "Antropogenní vlivy na lesní ekosystémy v NP Šumava: disturbance a budoucí vývoj dusíkem saturovaných oblastí", který se uskuteční dne 25. 11. 2010 v Českých Budějovicích.
Seminář je pořádán ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., České Budějovice

[ 05. 10. 2010 ] Pozvánka na seminář

- zveřejnil: Jiřina Foukalová

Vložena pozvánka na seminář "Technická a hydrická rekultivace", který se uskuteční dne 4. 11. 2010 v Ústí nad Labem.
Seminář je pořádán ve spolupráci s UNIVERZITOU J. E PURKYNĚ v Ústí nad Labem.

[ 30. 08. 2010 ] Workshop 2010

- zveřejnil: Martin Brtnický

Zpřístupněna sekce workshop. Možnost přihlašování na aktuální workshop.

[ 27. 08. 2010 ] Vědecká konference 30. 11. - 2. 12. 2010

- zveřejnil: Martin Brtnický

Zpřístupněna sekce konference. Možnost přihlašování na konferenci.

[ 08. 06. 2010 ] Pozvánka na seminář

- zveřejnil: Martin Brtnický

Vložena pozvánka na seminář Problematika sucha a možnosti její nápravy, který se uskuteční dne 21.6. 2010 na Mendelově univerzitě v Brně.

archiv novinek
logolink

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky