Konference

Třídenní odborná konference bude probíhat vždy jednou ročně po dobu trvání projektu. Každý rok bude zaměřena na různé tématické okruhy z oblasti regenerace krajiny poškozené lidskou činností. Předpokládá se rozdělení konference na dvě sekce, čím bude dáno větší množství odborných lektorů a větší výběr přednášek a přednášených témat.

Součástí konference bude kromě teoretické části i část praktická, jejíž součástí budou exkurze na vybrané lokality.

logolink

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky