MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

si Vás dovolují pozvat na vědeckou konferenci

REGENERACE KULTURNÍ KRAJINY

aktuální konference

26.6. – 28.6. 2012, Kutná Hora- hotel U kata
aktuální konference

Tato konference je pořádána v rámci projektu: Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností - CZ.1.07/2.3.00/09.0090

Cíle konference


Hlavním cílem konference je prodiskutovat určité aspekty degradace a regenerace krajiny a jejích sfér. V rámci konference budou řešena například následující dílčí témata:

  • regenerace, rekultivace, revitalizace krajiny
  • regenerace historického dědictví krajiny
  • obnova komponovaných krajin
  • historické krajinné struktury – jejich význam v území
  • důsledky historické těžby pro současné využití krajiny
  • postupy a metody při plánování opatření regenerace krajiny

Výstupy z konference


Příspěvky budou publikovány dvěma způsoby:

  • sborník abstraktů všech příspěvků, který bude k dispozici již během konference
  • příspěvky související s tématem konference, které projdou recenzním řízením, budou vydány v časopise Acta Pruhoniciana
  • Všechny příspěvky v Acta Pruhoniciana budou recenzované a využitelné pro hodnocení v RIV.

Organizátoři konference si vyhrazují právo na nepřijetí příspěvku na konferenci. Přijetí příspěvku na konferenci neznamená automaticky jeho publikaci – příspěvek prochází standardním recenzním řízením.

Účast na konferenci je bezplatná, preferováni budou aktivní účastníci (tzn. aktivním účastníkem může být nahrazen neaktivní účastník v případě nedostatku příspěvků).

Organizační výbor


Martin Brtnický

Markéta Flekalová

Alena Salašová

Barbora Matáková

Jan Skaloš

Jiřina Foukalová

Jindřich Kynický

Helena Brtnická

Želmíra Micková

Kontakt: Ing. Jiřina Foukalová, Ph.D.


Jirina.Foukalova@regeneracekrajiny.cz,
tel. 777/812976
logolink

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky