Předmět na MENDELU

V rámci projektu bude na Mendelově universitě vyučován volitelný předmět zaměřený na regeneraci krajiny intenzivně narušené lidskou činností. Lektoři jednotlivých přednášek budou jak zaměstnanci školy, tak i externí pracovníci – pozvaní odborníci z různých oborů zabývajících se problematikou regenerace krajiny. Předmět je jednosemestrální a je určen studentům MENDELU, kteří mají zájem o prohloubení poznatků v oblasti regenerace krajiny.

Spolupráce pedagogů a externích pracovníků z různých oborů vztahujících se k problematice regenerace krajiny zabezpečí široký, komplexní okruh témat a pohledů na danou problematiku a poskytne studentům méně častou formou výuky přednášek externistů informace z praxe a pohledy na regeneraci krajiny z hlediska různých oborů v jednom předmětu.

logolink

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky