Publikační činnost

V rámci jednotlivých odborných konferencí, seminářů a worshopů vzniknou sborníky v elektronické formě. V závěru projektu vznikne také odborná monografie.

Vzniklá monografie by měla být ucelenou publikací s komplexním pohledem na téma obnovy krajiny z hlediska různých oborů. Její součástí budou mimo jiné i vybrané příspěvky odborných autorů z proběhlých konferencí, seminářů a workshopů, ale měla by také představit úspěšně i méně úspěšně realizované projekty včetně podmínek, za jakých byly řešeny, a vzniklých problémů.

logolink

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky