Semináře

Odborné semináře budou vždy jednodenní. Semináře budou zaměřeny na jedno vybrané aktuální téma týkající se regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností. Semináře se budou konat čtyřikrát ročně po celou dobu trvání kurzu na různých lokalitách po celé České republice.

Cílem seminářů je zaměřit se na konkrétní poškozenou nebo regenerovanou lokalitu a s ní spojenou problematiku. Tím je dána možnost praktické ukázky aktuálně řešeného tématu.

logolink

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky