Realizační tým

otaznik Ing. Martin Brtnický - koordinátor projektu
  • Absolvent Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně obor Agroekologie.
  • V současné době přerušené postgraduální studium doktorského programu Krajinná ekologie a ochrana prostředí.
  • Zaměstanec pracoviště půdoznalství na AF MENDELU.
otaznik Ing. Želmíra Micková - manažer projektu
otaznik Ing. Daniel Matějka - garant klíčové aktivity č.1
otaznik Ing. Jiřina Foukalová - garant klíčové aktivity č.2
otaznik Ing. Helena Brtnická - garant klíčové aktivity č.4
otaznik Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D.- garant klíčové aktivity č.5
logolink

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky