Workshopy

Třídenní workshopy budou probíhat jednou ročně po celou dobu trvání projektu a jejich cílem je aktivní řešení problematiky regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností. Účastníci workshopu vytvoří týmy složené z účastníků, zabývajících se různými obory dané problematiky. Tak mohou vzniknout týmy nahlížející problematiků z různých hledisek, což umožní komplexní řešení nastíněných problémů. Střety různých oborů nad daným problémem a hledání společného přijatelného řešení na bázi spolupráce a kompromisu budou jistě přínosem pro všechny zúčastněné.

logolink

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky