MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

si Vás dovoluje pozvat na workshop

ČESKÝ KRAS A KŘIVOKLÁTSKO VLIVEM ČLOVĚKA


31.5. - 2. 6. 2012

Tento workshop je pořádán v rámci projektu: Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností - CZ.1.07/2.3.00/09.0090

Cíle workshopu


  • Workshop je zaměřen na poznání způsobů ovlivnění krajiny člověkem, jak v negativním smyslu (narušení), tak v pozitivním (regenerace) na konkrétních případech přímo v terénu.
  • Workshopem bude provázet Dr. Vojen Ložek.
  • Český kras
  • Křivoklátsko

Workshop je pořádán formou terénních průzkumů.


Účast na workshopu je bezplatná.

Organizační výbor


Martin Brtnický

Jiřina Foukalová

Markéta Flekalová

Želmíra Micková

Jindřich Kynický

logolink

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky